Se dit tilbud på Min Amalo

Solenergi kan bruges til at varme vand op og til at producere strøm. Solfangere udnytter solens varme til at lave varme.

Solfangere kan også som fællesbetegnelse kaldes for et solvarmeanlæg.

I et solvarmeanlæg – eller solfangeranlæg – er det energien fra solen, der udnyttes til at skabe varme. Solen opvarmer kort sagt en frostfri væske, der hverken kan fordampe eller fryse, i solfangerne, der typisk sidder på taget af huset.

Med hjælp fra en cirkulationspumpe transporteres væsken videre forbi en varmtvandsbeholder og afgiver således den udnyttede varme til beholderen.

Herefter løber væsken igen videre og tilbage til solfangerne. Dermed sikres en cirkulation, så væsken på den måde sendes frem og retur i systemet eller anlægget og skiftevis opvarmes og afgiver varme.

 

Afhængig af solens stråler

Det gælder for solfangere – og i øvrigt også solceller – at der er (nogle gange længere) perioder i løbet af et år, hvor det ikke er muligt at få så stort et udbytte af solfangeranlæggene, da de i sagens natur er afhængige af, at solen skinner.

Det gælder desværre særligt de måneder, hvor der er allermest brug for varmen og energien, nemlig om vinteren, hvor de udendørs temperaturer er lavere og stiller større krav til opvarmningen af boligen.

 

Opvarmning af varmt vand eller både varmt vand og rum

Man kan generelt set vælge mellem to typer af anlæg , hvis man er på udkig efter solfangere eller solvarmeanlæg. Den ene type kan udelukkende opvarme det varme brugsvand i huset. Den anden type kan – ud over opvarmning af brugsvandet – supplere opvarmningen af lufttemperaturene i rummene i ens bolig via radiatorer eller øvrige varmeafgivere.

For de fleste private er det tvivlsomt, om solfangere er den rette varmeløsning. Men for visse større "kunder" kan der være god økonomi i solenergien, nemlig i forbindelse større anlæg på for eksempel kontorlandskaber, offentlige bygninger som hospitaler med mere, hvor der bruges rigtig store mængder strøm i de normale åbningstider.

Flere kommuner går også efter solenergi i et forsøg på at reducere CO2-aftyk.

 

Grundig forberedelse

Man skal være opmærksom på flere forhold, hvis man er på jagt efter solfangere. Der skal en hel del overflade til for at kunne producere nok varme til boligen. Derfor er solfangeranlæg også ofte supplement til øvrige varmeanlæg.

Det er selvfølgelig også meget vigtigt, at man har undersøgt grundigt – og helst med hjælp fra eksperter eller fagfolk – om ens tag er egnet til at bære et solvarmeanlæg.

Anlægget vejer en hel del, og det kræver derfor en tagkonstruktion, der kan bære det.

 

Amalos anbefaling

Solvarme kan synes som en genial løsning, da man får "gratis" energi fra solen. Problemet er imidlertidig, at selve installationen koster penge at indkøbe, installere og vedligeholde. Derudover fylder systemet meget indvendigt og udvendigt og producerer en hel masse varme, når du ikke har så meget brug for det og omvendt - ikke så meget når du har brug for det. Med en varmepumpe har du et komplet system, det regulerer sig selv. At få det til at køre med en ekstra varmekilde kræver ekstra styring og regulering, der igen koste penge og i nogen tilfælde gør driften af varmepumpen dårligere.  Derfor er vores anbefaling, at har man ikke installeret solvarme, så lad være og spar pengene. Har man det allerede, så overvej om det kune være fedt at komme af med. Insistere man på at beholde det, så bliver det en løsning separat for varmepumpen, hvor det kører på el patron om sommeren. 

 

Få et tilbud på en varmepumpe

Er solfangere en god forretning?
For de fleste private er det tvivlsomt, om solfangere er den rette varmeløsning. Men for visse større kunder kan der være god økonomi i solenergien.
Findes der andre former for solanlæg?
Ud over solvarmeanlæg findes der også solceller, der fungerer på en lidt anden måde, men som også udnytter solenergi til at producere anden energi, nemlig strøm.
Hvordan virker solfangere?
I et solvarmeanlæg – eller solfangeranlæg – er det energien fra solen, der udnyttes til at skabe varme. Solen opvarmer kort sagt en frostfri væske, der hverken kan fordampe eller fryse, i solfangerne, der typisk sidder på taget af huset.