fbpx

Hvordan kan vi hjælpe?

For at gøre det nemt for dig, har vi opdelt vores FAQ i økonomiske, praktiske og tekniske spørgsmål

Hvordan kan vi hjælpe?

For at gøre det nemt for dig, har vi opdelt vores FAQ i økonomiske, praktiske og tekniske spørgsmål

Ud over at være en miljørigtig opvarmningsform så er Amalos varmepumpeløsning en rigtig god forretning ift. olie- gas- og elopvarmning.

Hvis du vil se, hvor meget du kan spare, så indtast din adresse.

Det er svært at give et kort svar, da der er mange faktorer, der spiller ind såsom boligstørrelse, isolering, beboere i husstanden, m.m. Det har nemlig indflydelse på størrelsen af din varmepumpe.

Hos Amalo har vi dog gjort det så nemt så muligt at få en pris. Ved at indtaste din adresse i feltet nedenfor, beregner vi prisen ved brug af dine offentlige BBR-data og nogle opfølgende spørgsmål.

Det afhænger af dit nuværende fyr og dit energiforbrug. Hos Amalo ser vi varmebesparelser op mod 70% over varmepumpens levetid ift. et gammelt oliefyr. Men for gasfyr og elpaneler er der ofte også mange penge at spare. Driftsmæssigt er luft-til-vand varmepumpen det billigste alternativ på markedet.

Hvis du vil se din besparelse, så indtast din adresse.

 

Overordnet set afhænger det af tre faktorere: din pris på fjernvarme, tilslutnings- og forblivelsespligt samt den faste udgift til fjernvarme.

Prisen på fjernvarme afhænger meget af, hvor du har bopæl, da der findes over 400 fjernvarmeværker med individuelle priser. Derfor er der stor variation i, hvor meget du kan spare, men i mange tilfælde vil du få en billigere drift ved at installere en varmepumpe.

Det afhænger også af, hvorvidt du har tilslutnings- eller forblivelsespligt til et fjernvarmeværk. Siden d. 1. oktober 2019 har det ikke været lovligt at indføre tilslutningspligt til forbrugere, men mange er stadig bundet af den eksisterende fjernvarmeaftale. Du kan se, om du har tilslutnings- eller forblivelsespligt på tinglysning.dk.

I sidste ende kan det give mening at installere en varmepumpe, selvom du har tilslutnings- eller forblivelsespligt. Du er nemlig kun forpligtet til at betale den faste udgift, men ikke forpligtet til at forbruge fjernvarme.

Amalo arbejder på at få priserne fra alle varmeværker, så vi kan give dig svar på, hvorvidt det kan betale sig at skifte. Indtil da er du mere end velkommen til at kontakte os – vi vil med glæde se på din specifikke case.

Tilslutningspligt: En forpligtelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.

Forblivelsespligt: En forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, til at forblive tilsluttet dette, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal blive ved at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.

Kilde: Tilslutningsbekendtgørelsen

Når du skal evaluere økonomien, er det vigtigt at se på de samlede levetidsomkostninger ved træpillefyret. En luft-til-vand varmepumpe er billigere i energiforbrug, og over 50% billigere i drift og service end et træpillefyr. I mange tilfælde er Amalos varmepumpeløsning derfor mere økonomisk over den samlede levetid.

Dertil skal du lægge den ekstra tid, du skal bruge på at have et træpillefyr. Piller skal bestilles, transporteres, opbevares og fyldes på fyret med jævne mellemrum. Dertil har du støvgener, og fra tid til anden får du brug for en skorstensfejer. Alle disse opgaver undgår du med en varmepumpe.

Du kan se din pris og investeringscase ved at indtaste din adresse.

 

Da varmepumpen drives af el, vil din elregning stige. Vigtigst er det dog, at du ikke skal betale for traditionelle opvarmningsformer såsom gas og olie, hvilket betyder, at dine samlede omkostninger til varme vil falde.

Samtidig vil du få en billigere elpris (også kaldet reduceret elafgift) når du har brugt over 4000 kWh om året. 

Du kan sammenligne dit nuværende og fremtidige varmeforbrug ved at indtaste din adresse.

 

Ja, du får reduceret elafgift når du bruger el til opvarmning – også kaldet elvarmeafgiften. Afgiften træder i kraft, når du har brugt 4.000 kWh/år, hvorefter den ligger på 21 øre/kWh. Dv.s at på al elforbrug derefter får du en reduktionen i din elpris på 68,20 øre/kWh før moms.

En almindelig familie der bor i et parcelhus fra 70’erne på 130 m² med en luft-til-vand varmpumpe, vil få ca. 3.525 kr./år i reduceret elafgift på varmeforbruget. Det er fordi deres normale elforbrug – også kaldet forbrugsel – vil ligge over 4.000 kWh/år, hvilket medfører, at prisen på de ca. 5.170 kWh/år varmepumpen bruger på at opvarme huset, vil gøre brug af den reducerede elafgift.

Hvis du allerede bruger elektricitet som primær opvarmningsmiddel i din bolig, kan du her se, hvordan du får del i elvarmeafgiften.

Ja, du kan indberette håndværkerfradrag for voksne personer i din husstand på al installationsarbejdet i forbindelse med varmepumpeinstallationen.

Hvis du har brug for hjælp til indberetningen, så følg denne guide.

Udedelen skal placeres med mere end 3 meter til et naboskel. Derudover er det mest hensigtsmæssigt ikke at stille varmepumpen tæt på et soveværelse. Dog er modellen så diskret, at få meters afstand ofte er nok til, at varmepumpen ikke forstyrrer.

Kun hvis du er autoriseret VVS-installatør.

Amalo er autoriserede VVS-installatørere og er samtidig godkendte Panasonic-installatørere. Installationen er desuden inkluderet i dit tilbud, så du ikke skal være bange for ekstraomkostninger.

Indtast din adresse for at se dit tilbud.

 

I skrivende stund leverer vi hovedsageligt til Sjælland, men vi vil inden udgangen af 2020 være klar til at levere varmepumpeløsninger til hele landet. Dog vil der være et ekstra transportgebyr til ikke brofaste øer.

Se din pris ved at indtaste din adresse.

Det er svært at give et svar på, da det afhænger af boligstørrelse, isolering, beboere i husstanden, m.m.

Amalo udregner størrelsen af din varmepumpe på baggrund af dine BBR-data og nogle opfølgende spørgsmål. Find ud af, hvordan din varmeløsning ser ud ved at indtaste din adresse.

 

Som udgangspunkt går der 6 uger fra du accepterer tilbuddet til, at du tidligst kan få din varmepumpe installeret.

Hos Amalo lader vi dig vælge installationsdagen, så det passer bedst muligt ind i din hverdag.

 

Vores type pumpe har et af de laveste lydniveauer på markedet med kun 59 dB på udedelen – 1 dB lavere end almindelig tale. Når du er mere end 3 meter væk, er varmepumpens støjniveau under minimumskravet på 35 dB.

Varmepumpens indedel støjer ikke.

Det afhænger af hvor langt din udedel kommer til at stå fra din indedel – jo tættere de to står sammen, jo mindre rørmeter skal du bruge. Derudover giver mindre distance også den mest effektive varmepumpeinstallation.

Hvis udedelen er placeret på den anden side af muren ift. indedelen er rørene inkluderet i det tilbud vi giver dig. Hvis du gerne vil have udedelen til at stå længere væk, vil det blive en ekstra omkostning – dog sjældent noget der vælter budgettet.

Du kan desuden roligt acceptere vores tilbud uden at vide prisen på rørene. Hvis det viser sig, at der vil være en ekstra rørpris efter købet, lader vi dig annullere købet.

Der er et lovpligtigt serviceeftersyn hvert år.

Du kan til hver en tid tilvælge et serviceeftersyn hos Amalo. Et årligt serviceabonnement koster 1.995 kr.

Det skal du, fordi varmepumpen indeholder kølemiddel, som kan være miljøskadeligt, hvis det siver ud af pumpen. Derfor skal der minimum komme en teknikker årligt og efterse varmepumpen.

Du kan til hver en tid tilvælge et serviceeftersyn hos Amalo. Et årligt serviceeftersyn koster 1.995 kr. Det inkluderer samtidig ubegrænset chat-, mail- og telefon-support i Amalos åbningstid.

En gennemgribende rensning af varmepumpen skal du generelt få en autoriseret servicetekniker til at håndtere.

De ting du selv kan gøre er, at holde udedelen fri for visne blade, højt græs eller anden beplantning. Om vinteren kan det også være nødvendigt at holde udedelen fri for fygesne.

Hvis din varmepumpe mod forventning skulle gå i stå, skal du først aflæse den fejlkode, der kommer frem på varmepumpens display. Følg derefter vejledningen som du finder i din Amalo-håndbog.

Hvis du stadig har problemer, kan du kontakte vores support på vores chat, hallo@amalo.dk eller  tlf. 7174 7031  alle ugens dage, og så finder vi en løsning på dit problem.

Ja, du er forpligtet til at lukke for et gasstik, som du ikke bruger.

Du kan fint vente med at afkoble din gasforsyning til efter Amalo har installeret – men det er en god idé at melde det i god tid til distributionsselskabet. Hvis du gerne vil vide mere om de praktiske omstændigheder, så læs videre her.

En varmepumpe er et varmeanlæg, der opvarmer din bolig ved hjælp af energien i luften eller jorden til at opvarme din bolig. Den kan erstatte traditionelle varmekilder såsom olie-, gas- og træpillefyr samt elopvarmning.

Hos Amalo tilbyder vi luft-til-vand varmepumper, fordi det samlet set vil være den mest økonomiske og praktiske løsning for de fleste husejere, der skal bruge en bæredygtig løsning til opvarmning og brugsvand.

Vi kan give dig et tilbud med det samme – bare indtast din adresse.

 

I princippet fungerer den som et omvendt køleskab. Hvis du mærker bag på dit køleskab, kommer der en hel del varme derfra. Det er fordi køleskabet bruger energien fra varmen til at skabe kulde indeni.

Hvor et køleskab bruger varme til at skabe kulde, bruger en varmepumpe energien fra køligere luft til at producere varme. Den energi kan en luft-til-vand varmepumpe omdanne til opvarmning af dit hus og give dig varmt vand i hanen.

I Amalos varmeløsning sender vi varmen direkte fra varmepumpen ud i din gulvvarme og/eller radiatorer. Ift. brugsvandet bruger vi kombinationen af en pladeforvarmer og en gennemstrømsvandvarmer til at forhøje vandets temperatur, så det er varmt nok til at bade og vaske op i.

Det er fordi en varmepumpe maksimerer udbyttet af en uudtømmelig, naturlig energikilde: luften. Over årene er luft-til-vand varmepumper blevet bedre og bedre til at udvinde energien og omdanne den til opvarmning og varmt vand. Varmepumpen Amalo installerer, kan over et år producere ca. 5 gange så meget varme, som den mængde strøm den forbruger.

Det at varmepumpen kører på elektricitet, er også et plus i miljøregnskabet. 70% af Danmarks elektricitet kommer allerede fra vedvarende energi, og det tal ser kun ud til at stige.

Varmepumpen udgør derfor en vigtig brik i Danmarks fremtidige bæredygtighedsmål.

Som udgangspunkt er varmepumpen mest effektiv ved en lav fremløbstemperatur og middel/høje udetemperaturer.

Fremløbstemperaturen er den temperatur vandet har, når det løber fra varmepumpen ud i varmesystemet. Jo lavere den er, jo mere effektiv er varmepumpen. Gulvvarme og moderne radiatorer fungerer eksempelvis optimalt med en lav fremløbstemperatur.

Ift. udetemperaturen er varmepumpen mere effektiv i middel/høje temperaturer, fordi den kan hive mere energi ud af luften. Den skal derfor arbejde mindre, for at levere varmt vand til varmesystemet. 

Fordi udetemperaturen påvirker varmepumpens effektivitet, er det derfor også vigtigt at vurdere effektiviteten over et helt år. I samme ombæring er det godt at kende til fagtermerne COP (Coeffeicient of Performance)  og SCOP (Seasonal Coeffeicient of Performance) – dem kan du læse mere om nedenfor.

Ja. På trods af at det kan virke ulogisk, så kan varmepumpen producere varme ved udetemperaturer helt ned til -20 C°. Det er fordi, den bruger kølemiddel til at udvinde varmen. Varmepumpen producerer derfor varme, så længe luften den indtager er varmere end kølemidlet.

Skulle udetemperaturen dale under -20 C°, kan du være helt rolig ift. varmeproduktionen. I disse få tilfælde vil en elpatron i varmepumpen tage over og producere den nødvendige varme, indtil det bliver varmt nok til, at varmepumpen igen kan tage over.

COP (Coefficient of Performance) og SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) er gode fagtermer at kende til, fordi de giver en indikation om, hvor effektiv en given varmepumpe er. Fælles for begge svarer deres værdi til, hvor mange kWh varme der produceres på 1 kWh elektricitet.

COP-faktoren måler effektiviteten her og nu, og vil ændre sig afhængigt af udetemperaturen. COP falder dermed i takt med at udetemperaturen falder. Som eksempel kan COP ligge på 3,5 ved -5 C°, men stige til 6 ved 10 C°.

Det mest retvisende billede af varmepumpens effektivitet måles i SCOP – den gennemsnitlige effektivitet over en fyringssæson. Amalos varmepumpeløsning har en officiel SCOP-faktor mellem 3,33 (radiator) og 4,83 (gulvvarme). Over en fyringssæson kan du dermed næsten femdoble udbyttet af den elektricitet du putter ind i varmepumpen.

Når det er sagt, er officielle COP- og SCOP-faktorer udregnet via standardmetoder for at give dig et sammenligningsgrundlag som forbruger. Det betyder, at de ikke altid svarer til virkelighed (ligesom det fabriksopgivne benzinforbrug på din bil kan variere fra dit reelle forbrug). For at øge sandsynligheden for, at du bliver præsenteret for det mest reelle scenarie, kalkullerer Amalo med en SCOP-faktor på 4, når vi giver dig et tilbud.

Du kan se perspektiverne for din varmepumpe-investering ved at indtaste din adresse.

 

Den type varmepumpeløsning Amalo tilbyder kræver en autorisation som VVS-installatør. Det har Amalo.

Derudover er vi godkendte Panasonic-installatører, hvilket øger garantien på din varmepumpe.

Ja, Amalos varmepumpeløsning kan sørge for både opvarmning og varmt brugsvand.

Varmepumpens effektivitet og økonomi, afhænger dog af faktorer såsom radiatortype, isoleringen af dit hus og hvorvidt du har gulvvarme eller ej.

Dette er alle faktorer Amalo evaluerer før vi installerer en varmepumpeløsning hos dig.

Det svært at give et umiddelbart svar på, men som hovedregel er der to ting, der isoleringsmæssigt er garant for en effektiv varmepumpeløsning.

En god loftisolering er godt, fordi varmen naturligt stiger opad. Jo dårligere loftisoleringen er, jo hårdere skal varmepumpen arbejde.

Af en lignende årsag, er det optimalt at have hulmursisolering, hvis du har et hus med hulmure.

Hos Amalo tager vi en snak omkring din isolering før vi installerer. Hvis du har brug for det, kan vi også henvise til samarbejdspartnere, der kan hjælpe dig med efterisolering.

Varmepumpen har en levetid på 20 år.

Det afhænger af din SCOP-faktor og dit varmeforbrug.

Hos Amalo regner vi med en SCOP-faktor på 4, hvilket betyder, at din varmepumpeløsning over en fyrringssæson vi producere 4 kWh varme, hver gang den forbruger 1 kWh elektricitet.

Et almindeligt parcelhus fra 70’erne på 130 m² estimeres at bruge ca. 5.170 kWh/år på varme. Til sammenligning vil det samme hus bruge 18.100 kWh/år, hvis det bliver opvarmet med fjernvarme eller elradiatorer.

Se dit estimerede varmeforbrug med en Amalo varmepumpeløsning ved at indtaste din adresse.