Kan man både anvende håndværkerfradraget og tilskuddet?

Nej, du kan ikke bruge begge dele til den samme energirenovering

Når du gerne vil have en varmepumpe installeret, har du flere muligheder for at få godtgjort noget af udgiften til installationen - gennem enten håndværkerfradraget eller tilskuddet fra Bygningspuljen. Du kan dog ikke anvende begge til den samme installation.

Håndværkerfradraget har nogle fordele, da du ikke skal vente på godkendelse fra nogen myndighed. Du indberetter bare arbejdslønnen efterfølgende på din selvangivelse. Det er samtidig steget i 2021, så det nu er næsten lige så stort for to voksne som Bygningspulje-tilskuddet er for de fleste husstande.

Tilskuddet til Bygningspuljen er en smule større, men det er til gengæld meget usikkert, hvorvidt man får del i det. Der var kun ca. 8.000 ud af +50.000 ansøgere, der fik tilsagn om tilskud d. 7. april 2021. Siden starten er tilskudsstørrelserne derfor faldet, og det rygtes, at de vil falde endnu en gang til efteråret.