fbpx

Handels-betingelser

Få et overblik over, hvad der er inkluderet i vores varmepumpeløsning

Handelsbetingelser

Få et overblik over, hvad der er inkluderet i vores varmepumpeløsning

Virksomhedsoplysninger

Amalo Aps
Tømmerup Stationsvej 10
2770 Kastrup
CVR: 40891994

Priser og betaling

Din pris bliver udregnet på baggrund af de informationer om din bolig, du opgiver, når du gennemfører købet. Hvis der er fejl i disse informationer, er Amalo ikke ansvarlig for evt. prisafvigelser.

Amalo fakturerer dig hele beløbet umiddelbart efter installationen er fuldført. Fra faktureringsdatoen har du 8 dage til, at betale fakturaen.

Ved gennemførelse af en ordre på Amalos webshop, bekræfter du at du har læst handelsvilkårene.

Priser er opgjort i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms. Du kan betale med Dankort, Visa, Mastercard eller søge finansiering gennem Santander.

Hvis du vælger finansiering, overgår din betalingsaftale til Santander Bank. Når lånet er godkendt, starter Amalo installationsprocessen.

Prisens indhold

Prisen indeholder:

 • 1 stk. Panasonic Aquarea monoblock H generation luft-til-vand varmepumpe (5-16 kW).
 • 1 stk. pladeforvarmer.
 • 1 stk. Kospel PPE2 gennemstrømsvandvarmer (mellem-stor).
 • 5 meter isolerede rustfri rør.
 • Fittings
 • Afkobling af nuværende fyringsenhed.
 • Installation.
 • Kalibrering og instruktion af Amalo varmepumpeløsning.

Tillægsomkostninger:

 • Bortskaffelse af nuværende fyringsenhed.
 • Afblænding eller opgravning af evt. olietank.
 • Ekstra rør- og kabelmeter.
 • Nedgravning af rør.
 • Bortskaffelse af nuværende fyringsenhed, der ikke forefindes på stueplan.

Tillægsomkostninger vil blive estimeret efter køber har accepteret Amalos tilbud. I tilfælde af, at tillægsomkostningerne overstiger købers budget, kan køber annullere købet.

Energitilskud

Ansvaret for evt. ansøgning af energitilskud påfalder køber.

Det er købers ansvar, at søge tilskudsmidlerne rettidigt (ansøgningen skal være godkendt før Amalo bestiller komponenterne til installationen).

Et køb foretaget med energitilskud kan ikke efterfølgende indberettes til anden side. Det er købers ansvar, at der kun er søgt om ét tilskud pr. adresse.

Ansøgningen om tilskudsmidlerne foregår uden involvering af Amalo, som derfor på ingen måde ansvarlig for udbetaling eller manglende udbetaling af tilskudsmidler.

Levering og installation

Leveringsomkostningerne af varmepumpeløsningen er inkluderet i prisen.

Installationen finder som udgangspunkt sted 6 uger (eller senere) efter købstidspunktet.

Ansvar

Ift. virkningsgraden af varmepumpeløsningen udvælger Amalo på baggrund af de informationer køber opgiver på købstidspunktet. Amalo er derfor ikke ansvarlig for en eventuel utilfredsstillende virkningsgrad på baggrund af fejlinformation i købsprocessen.  

I tilfælde af utilfredsstillende virkningsgrad vil Amalo rådgive om eventuelle forbedringer. Omkostninger for disse forbedringer tilfalder køber.

Amalo er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser eller andre indirekte tab og følgevirkninger af en defekt varmepumpeløsning, medmindre køber kan dokumentere, at Amalo har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Eventuelle skader på personer eller ting som følge af en defekt er Amalo alene ansvarlig i det omfang, ansvaret følger af ufravigelige lovregler.

Ved tvivlsspørgsmål henvises til “AB-Forbruger” – Energistyrelsens regler for beskyttelse af forbrugere i forbindelse med byggearbejde.

Service

Det er lovpligtigt at få foretaget et årligt serviceeftersyn på varmepumper med en beholdning af kølemiddel på +1.001 gram. Serviceeftersynet er derfor lovpligtigt på Amalos varmepumpeløsning.

Det er købers ansvar at overholde det årlige serviceeftersyn. Hvis ikke serviceeftersynet overholdes bortfalder garantien.

Amalo forbeholder sig retten til at kontakte køber for at tilbyde et eftersyn. Ved indgåelse af servicekontrakt med Amalo, tager Amalo ansvaret for at det årlige serviceeftersyn foretages rettidigt.

Garanti

Amalo yder 5 års garanti på varmepumpe løsningen.

Amalo kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for afledte omkostninger på garantisager – eksempelvis håndværksmæssigt arbejde, tilretninger af bygninger og lign.

Reklamation

Du har 2 års reklamationsret. Afhængig af situationen kan du derfor få reparationer, pengene retur eller et afslag i prisen i denne periode. Det er dog et krav at reklamationen vurderes berettiget, og at fejlagtig brug eller skadeforvoldende adfærd ikke ligger til grund for reklamationen.

Reklamationen skal desuden være rettidig og foretages umiddelbart efter, du har opdaget manglen.

Amalo kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et reklameret driftstab. Der kan efter installationen ikke reklameres over varmepumpeløsningens udseende, udformning eller placering.

Køber kan kontakte info@amalo.dk for at foretage en reklamation. Køber skal oplyse:

 • Navn
 • Adresse
 • Ordrenr.
 • Fejlbeskrivelse

Dernæst vil en Amalo servicemedarbejder kontakte dig til en indledende telefonsamtale. Hvis der ikke findes en løsning telefonisk, besigtiger servicemedarbejderen din varmeløsning og udbedrer reklamationen (hvis nødvendigt). Forsøger du (eller en tredje part) at udbedre reklamationen uden assistance fra Amalo, bortfalder reklamationsretten.

Amalo dækker rimelige transportomkostninger i forbindelse med reklamationen.

Fortrydelse

Fordi Amalo både leverer et produkt og en tjenesteydelse, giver køber dermed samtykke til at fortrydelsesretten ophører efter varmepumpeløsningen er installeret.

Hvis køber gør brug af fortrydelsesretten, vil omkostningerne til udført forberedende arbejde fra Amalos side blive fratrukket tilbagebetalingen til køber. Amalo skal kunne dokumentere disse omkostninger.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Amalo have besked på info@amalo.dk. køber skal tydeligt give udtryk for, at han/hun vil tage fortrydelsesretten i brug.

Databehandling

Den dataansvarlige er Amalo, som er berettiget til at anvende, behandle og opbevare købers data fra begyndelsen af parternes forretningsforhold i henhold til Amalos persondatapolitik.

Køber har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Amalos opbevaring af købers data. Køber har også ret til indsigt i de data, Amalo har registreret om køber i henhold til persondataloven. Ønskes indsigt skal køber rette henvendelse til info@amalo.dk.

Klagemuligheder

Hvis køber vil klage over et køb, skal køber kontakte Amalo på info@amalo.dk eller tlf. 7174 7031. Normalt findes der en løsning, men hvis det mod forventning ikke lykkedes, kan køber indgive en klage til det relevante nævn.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Ændringer

Amalo tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Amalo er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til amalo.dk, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Amalos kontrol.

Amalo forbeholder sig retten til at ændre Salgs- og leveringsbetingelser. De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan findes på amalo.dk.

Lov og værneting

Enhver tvist der opstår mellem køber og Amalo, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis køber har nogen spørgsmål, er køber altid velkommen til at rette henvendelse til info@amalo.dk.

Cookie-politik

Amalo respekterer brugernes privatliv og er forpligtede til at beskytte alle former for personlige oplysninger, som brugerne har sendt til vores hjemmeside.

Ved at skaffe sig adgang til, browse på og/eller bruge vores hjemmeside, anerkender du at du har læst, forstået og er enig i at være omfattet af denne cokiepolitiks vilkår og betingelser og indvilliger derfor i at bruge cookies i henhold til disse vilkår.

I almindelighed kan vores brugere besøge vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem de er, og uden at afsløre nogen former for personlige oplysninger. Vores hjemmeside bruger cookies for at sikre den bedste brugeroplevelse. Cookies er små tekstfiler, der er placeret i brugerens indretning til at spore brugsspor og registrere præferencer. Vores cookies indeholder ikke oplysninger, som kan identificere personer.

Cookies kan enten være ”persistent”-cookies eller ”session”-cookies: En persistent-cookie opbevares af en webbrowser og gælder, indtil dens indstillede udløbsdato, hvis den ikke slettes af brugeren før udløbsdatoen. En session-cookie udløber derimod ved afslutningen af en brugerkonsultation, når webbrowseren lukkes. Vi bruger både session- og persistent-cookies på vores hjemmeside.

Vi bruger også Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside. Vores udbyder af analysetjenester genererer statistisk og andre oplysninger om hjemmesidebrug ved hjælp af cookies. De cookies til webanalyse og målretning af markedsføring, som vi bruger på vores hjemmeside, har følgende navne: _ga, _gat, _fbp, _gid,  _dc_gtm, _sbj og mc_landing_site.

De oplysninger, der frembringes i relation til vores hjemmeside, bruges til at skabe rapporter om brugen af vores hjemmeside.

Vores udbyder af analysetjenester’s persondatapolitik er tilgængelig her.

Brugere kan administrere og/eller slette cookies – for flere oplysninger, se venligst aboutcookies.org. At blokere eller slette alle cookies har en negativ indflydelse på mange hjemmesiders stabilitet. Hvis brugere vælger at blokere vores cookies, er de ikke i stand til at bruge alle hjemmesidens egenskaber.

Politikken kan fra tid til anden blive opdateret, f.eks. på grund af modificeringer af relevant lovgivning eller ændringer i vores virksomhedsstruktur. Vi tilskynder alle vores brugere til med jævne mellemrum at genlæse denne side for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.