Personoplysninger og cookies

Lær mere om, hvordan Amalo håndterer dine oplysninger

Persondatapolitik

Amalos indsamling og behandling af personoplysninger er omfattet af forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679), der er en direkte bindende retsakt. Forordningen giver nogle nye rettigheder til enkeltpersoner og styrker nogle af de rettigheder, der allerede findes i direktiv 95/46/EF. Direktiv 95/46/EF ophæves med virkning fra 25. maj 2018. Vores politik er gjort forenelig med forordning (EU) 2016/679 og er derfor også forenelig med direktiv 95/46/EF samt nationale gennemførelser heraf, indtil de forældes den 25. maj 2018

For at du kan indgå aftale med Amalo, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Amalo og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via Amalo, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige hos Amalo er Rasmus Høtoft.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi krypterer kundeoplysninger, når de transmitteres, med undtagelse af de e-mails, som sendes til kunderne med deres egne kundeoplysninger, samt tilmelding til konkurrencer, arrangementer o.lign., der sker ved tilmelding på formularer på amalo.dk.

Betalingstransaktioner er ALTID krypterede, ligesom Amalo IKKE opbevarer dine kreditkortoplysninger.

Kreditkortinformationerne opbevares ikke af Amalo men af Nets, når et køb foretages på amalo.dk.

Personoplysninger bliver ikke delt med nogen tredjepart, undtagen under omstændigheder hvor en sådan deling er nødvendig for at levere vores tjenester. Det kunne fx være en teknologivirksomhed, der behandler eller leverer systemer og teknologi, der forbedrer vores produkter og tjenester, administrerer kampagner, konkurrencer og lodtrækninger, udfører research- og analysearbejde, og personaliserer oplevelsen på hjemmesiden.

Vi vil dele nødvendige oplysninger i sådanne sager. Serviceudbydere får kun tilladelse til at få de personoplysninger, de skal bruge for at kunne levere tjenesten. Hvis brugere ikke ønsker, at vi skal dele personoplysninger med disse virksomheder, skal der rettes henvendelse til hallo@amalo.dk.

Herudover kan vi udveksle oplysninger med udbydere af sociale medier. Det kan være på Facebook og Instagram, hvor du kommenterer, liker eller på anden måde interagerer med vores indhold og sider.

Vi kan også dele dine almindelige personoplysninger med udbydere af sociale medier til markedsføringsmæssige formål (retargeting), herunder f.eks. i forbindelse med Facebooks Custom Audiences.

Vi offentliggør ikke personoplysninger til tredjeparter, så de kan markedsføre deres produkter eller tjenester til vores kunder, medmindre der tydeligt gøres opmærksom herpå, og der aktivt gives samtykke til dette.

Hvis brugere ikke ønsker, at vi skal dele personoplysninger med disse virksomheder, skriv venligst til hallo@amalo.dk.

I visse situationer kan Amalo blive bedt om at offentliggøre personoplysninger som svar på retshåndhævelseskrav fra tilsynsmyndigheder for at opfylde kravene i forordning (EU) 2016/679. Vi kan også offentliggøre personoplysninger, hvis loven tilsiger det, f.eks. i forbindelse med imødekommelse af en vidneindkaldelse eller andre retslige skridt, når vi i god tro mener, at offentliggørelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte kunders eller andres sikkerhed, i forbindelse med efterforskning af bedrageri eller som svar på en regeringsforespørgsel.

Amalo har efter samtykke ret til at sende dig marketing-emails. Den særlige form for samtykke skal gives utvungent, specifikt og utvetydigt. Disse krav er opfyldt, når du har tilvalgt at modtage marketing-emails (aktivt tilvalgt).

Du har altid ret til at modsætte dig eller fortryde, gratis og efter anmodning, behandlingen af personoplysninger, der relaterer sig til dig vedrørende direkte markedsføringsaktiviteter uden at skulle komme med særlige grunde. Du kan gøre dette ved at benytte sig af ”Afmeld”-linket, som kan findes i alle e-mails sendt af os, eller ved at kontakte os på hallo@amalo.dk. Når en kunde har gjort indsigelse, vil denne kundes personoplysninger ikke mere blive brugt til direkte markedsføring.

Markedsførings-emails indeholder oplysninger, som vi tror kan have din interesse, såsom sidste nye oplysninger om vores produkter og tjenester.

Som registreret hos Amalo har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Dine oplysninger, vi har registreret om dig, kan leveres elektronisk efter anmodning, ligesom du har ret til at få slettet alle personlige oplysninger, vi har registreret om dig.

Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Amalo via e-mail hallo@amalo.dk.

Cookie-politik