Hvordan får jeg udbetalt varmepumpetilskuddet?

For at få udbetalt tilskuddet fra Bygningspuljen skal du indsende den påkrævede dokumentation

Det kan være lidt en jungle at finde ud af, hvad Energistyrelsen kræver af dokumentation, hvis du har fået tilsagn om et tilskud. Her har du dog den umiddelbare liste over, hvad de kræver af dokumentation.

Projektregnskab og liste over regningsbilag

Det tilsagnsbrev, du har modtaget, siger følgende:

"Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indeholde et projektregnskab. Projektregnskabet skal indeholde oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte omkostninger for det tilskudsberettigede energiforbedringsprojektet samt eventuel tilskudsberettiget energimærkning. Du skal vedlægge en liste over regningsbilag (...)".

Hvis du kun har fået tilskud til en varmepumpeinstallation, kan det virke lidt langhåret, at udfylde dette, men ikke desto mindre er det et officielt krav.

Når vi har færdiggjort din installation, sender Amalo dig med glæde en skabelon, der er blevet udviklet af brancheorganisationen Tekniq, til formålet - hvis det skulle blive nødvendigt.

Regningsbilag

Dette er det, almindelige mennesker kalder en faktura 😀 Den modtager du, umiddelbart efter at din installation er fuldført. Vi har sørget for, at den opfylder Energistyrelsens dokumentationskrav.

Det betyder, at den indeholder:

  • Amalos CVR-nummer
  • Navnet på bygningsejer og den adresse, arbejdet vedrører
  • De materialer og produkter, der er indkøbt, og det arbejde, der er udført
    i forhold til det tilskudsberettigede projekt
  • Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet

Dokumentation for betalte udgifter

Det er det, man med andre ord kalder en kvittering 😁 Sammen med fakturaen sender vi også sådan en, så du kan bevise over for Energistyrelsen, at du har betalt for din installation.

Billeddokumentation

Dette punkt står markeret som "evt." i tilsagnsbrevet. Vi må derfor gå ud fra, at det ikke er et krav.

Det kan dog aldrig skade at tage nogle billeder af din nye installation og vedhæfte dem resten af dokumentationen.

Indsend dokumentation

Når du har al dokumentationen på plads, logger du ind på den samme platform, som du ansøgte tilskuddet ved.

Gå ind på din godkendte ansøgning, og følg anvisningerne for indsendelsen af dokumentationen.

Husk! Du skal indsende dokumentationen inden for 30 dage efter installationens slutdato. Hvis du har modtaget tilskud til flere energirenoveringer, skal du ikke indsende noget, før den sidste renovering er afsluttet.