Hvorfor falder trykket i mit centralvarmesystem?

Det er meget normalt, at der kan være udsving i trykket efter en varmepumpeinstallation. Læs med her for at se, hvad du skal være opmærksom på

Efter at du har fået installeret din Amalo-varmepumpeløsning, kan det være, at du en gang imellem oplever, at trykket falder i dit centralvarmesystem. Det kan der være flere naturlige grunde til, såsom luft fanget i systemet, eller at udetemperaturen er skiftet mærkbart.
Når temperaturen i varmesystemet ændrer sig, vil trykket også ændre sig. Derfor vil du typisk opleve udsving på omkring 1 bar. Det er også ganske naturligt, at der vil opstå trykfald, når noget luft i systemet bliver frigivet og udluftet gennem den automatiske luftudlader i pumpen. Dette kan ske, længe efter at varmepumpen er installeret, hvis der for eksempel åbnes for en radiator, der sjældent er i brug.

Hvad gør jeg for at hæve trykket?

1. Fyld vand på centralvarmesystemet

Du påfylder vand ved at åbne for de to skruer/møtrikker, der sidder i hver ende af den hvide slange (markeret med blåt på billedet) 

Fyld vand på systemet, så måleren viser et tryk mellem 1,5 og 2 bar på manometeret.

påfyldning_vand_centralvarme

2. Spænd udlufteren i varmepumpen

Der sidder en automatisk udlufter i varmepumpen, som kan være åben.

Hvis du er sikker på, at der ikke er mere luft i centralvarmesystemet, kan det være en god idé at spænde udlufteren.

Se her, hvordan du spænder den automatiske udlufter i varmepumpen

Hvad hvis trykket bliver ved med at falde?

Hvis du gentagne gange lang tid efter installationen oplever, at du skal blive ved med at påfylde varmesystemet, er der grund til at mistænke en lækage. For at afklare, om der er en lækage, skal vi vide følgende:

  • Har du påfyldt systemet?
  • Hvor mange gange har du påfyldt?
  • Hvad var trykket, inden du påfyldte? Og hvor meget fyldte du op til?
  • Hvor mange gange har du påfyldt, siden du begyndte at mistænke en fejl?
  • Oplevede du at påfylde systemet ofte, inden du fik varmepumpen installeret?
  • Kan du se nogen lækager?
Hvis du har påfyldt systemet gentagne gange, det bliver ved med at falde, og du er helt sikker på, at systemet er fri for luft, så kan det være, der er opstået en lækage et sted, som skal findes. Et godt sted at starte med at kigge er på automatudlufteren, der sidder bag et lille dæksel på højre side af varmepumpen. Hvis udluftningsskruen sidder løs, kan det hjælpe at stramme den. 
Hvis udluftningsskruen er ikke er løs, så hold en log over spørgsmålene ovenfor, og send dem til vip@amalo.dk, når du mener, at påfyldningerne bliver for hyppige. Så gennemgår vi dataene og vurderer, hvorvidt dit varmesystem skal tjekkes for en lækage.