Kan jeg få håndværkerfradrag?

Det er ikke længere muligt at benytte håndværkerfradraget pr. 1 april 2022

Status på håndværkerfradraget

Fra den 1. april 2022 er det ikke længere muligt at gøre brug af håndværkerfradraget. Folketinget har besluttet at afskaffe denne fordel, der havde til formål at lette økonomien for husejere og lejere, der havde behov for håndværksmæssig hjælp i hjemmet eller i fritidsboligen.

Hvad var håndværkerfradraget?

For de uindviede var håndværkerfradraget en skattefordel, der tillod dig at trække en del af udgifterne til håndværkerydelser fra i skat. Dette omfattede en række forskellige typer arbejde, herunder vedligeholdelse, forbedring og ombygning. Hensigten var at stimulere den private beskæftigelse inden for håndværksbranchen, samtidig med at det gjorde det mere attraktivt for husejere at investere i energiforbedringer og andre former for vedligeholdelse.

Hvem kunne benytte håndværkerfradraget?

Før det blev afskaffet, kunne alle skattepligtige borgere i Danmark benytte sig af denne fordel. Det var dog vigtigt at overholde nogle bestemte kriterier for at kvalificere sig, såsom at arbejdet skulle udføres af en autoriseret håndværker. Det var også vigtigt at holde styr på fakturaer og kvitteringer, da disse skulle indsendes til Skattestyrelsen som dokumentation.

Tidsrammer og deadlines

Hvis du havde planlagt arbejde i hjemmet, skulle det være udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest den 31. maj 2022, for at du kunne benytte dig af håndværkerfradraget for skatteåret 2022.

Hvad betyder afskaffelsen?

Afskaffelsen har mødt en del modstand, især fra håndværksbranchen og fra husejere, der ser det som en ekstra økonomisk byrde. Men Folketinget mener, at de penge, der spares på at afskaffe håndværkerfradraget, kan omfordeles til andre formål, der kommer samfundet til gode på en mere effektiv måde.

Alternativer og fremtidsperspektiv

Selvom håndværkerfradraget er afskaffet, findes der stadig forskellige støtteordninger og tilskud til visse typer af renoveringsarbejde, særligt dem der har et miljømæssigt eller energibesparende fokus. Det er derfor en god idé at undersøge, om dit planlagte projekt kunne kvalificere sig til andre former for støtte.

Konklusion

Mens håndværkerfradraget var en populær skattefordel, er det nu en saga blot. Det er vigtigt at orientere sig i de alternative muligheder for støtte, før man påbegynder nye projekter i hjemmet eller fritidsboligen.