Se dit tilbud på Min Amalo

En stor del af fjernvarmen i Danmark stammer fra overskud fra elproduktion, og varmen kommer primært fra kraftvarmeværker.

Når man producerer el, udvikles der meget varme. Denne overskudsvarme bliver blandt andet brugt til at opvarme vand i fjernvarmesystemet.

Det er dog langt fra kun produktion af el, der er med til at skabe varme til fjernvarmekunderne. Flere fjernvarmeværker producerer således også varme på baggrund af for eksempel solvarmeanlæg, eller når der for eksempel afbrændes affald eller biobrændsel. Sidstnævnte brændsel er i stigende grad en vigtig brændsel i fjernevarmeproduktionen.

 

Mange forskellige brændsler til opvarmning af fjernvarmevand

Desuden findes der også en række især mindre varmeværker, som anvender gas til at producere varme til de afgrænsede lokale områder, de befinder sig i.

Ifølge Bolius og Energistyrelsen fordelte opvarmning af fjernvarmevand sig således i 2018 på afbrænding af følgende typer af brændsler:

•    Biobrændsel
•    Brændbart affald
•    Olie, kul og gas (fossile brændsler)
•    Sol
•    Biogas
•    El

 

Varmt vand i radiatorer og bruseren

Når det opvarmede fjernvarmevand kommer fra de store fjernvarmerør, der er gravet ned i massevis på offentlig grund, og ind i boligerne, der er tilknyttet fjernvarmen, sendes varmen via radiatorer eller gulvvarme rundt i dit huset. Derudover sendes varmen også videre og varmer dit vand op i vandhaner og brusere.

Når fjernvarmevandet har afgivet varmen, sendes det retur til varmeværket, hvor det igen varmes op. Det er vigtigt at sikre, at varmen udnyttes godt, inden den sendes retur. Man kan faktisk komme til at betale ekstra, hvis temperaturen er for høj på returvandet. 

 

Fjernvarme til din bolig på to måder

Man kan få fjernvarme som direkte fjernvarme. Det betyder, at det varme vand fra fjernvarmerørene sendes direkte ind i dine radiatorrør. Det er således fjernvarmeværket, der sørger for at pumpe vandet rundt – ellers sikres det af en såkaldt cirkulationspumpe på dit varmeanlæg. 

De fleste fjernvarmekunder har direkte fjernvarme. Alternativet er såkaldt indirekte fjernvarme, hvilket dækker over, at det varme vand fra varmeværket opvarmer det vand, der løber rundt i bygningens radiatorrør og radiatorer gennem en varmeveksler. Også her er der behov for en cirkulationspumpe, der kan pumpe vandet rundt i vandrørene og sende det retur igen.

 

Fjernvarme kan være meget fornuftigt

Fjernvarme som opvarmningskilde er en selvfølge for mange, simpelthen fordi man skal være tilknyttet fjernvarme, fordi man bor præcis der, hvor man bor. Sådan er reglerne i nogle områder. 

Fjernvarme er da også generelt set en forholdsvis billig og bæredygtig opvarmningsform – særligt sammenlignet med elvarme, oliefyr, gasfyr og lignende.

Der er dog nogle fjernvarmekunder, der vil kunne spare penge ved at skifte til en luft til vand-varmepumpe. Derfor er det en god idé at indhente et tilbud – for eksempel her på Amalos hjemmeside – hvis man vil tjekke, om der kan være penge at spare.

Se dit tilbud

Indtast din adresse på amalo.dk, og modtag et tilbud fra os inden for 24 timer.

Er fjernvarme billigt?
Ja, sammenlignet med flere andre varmekilder som elvarme, oliefyr og gasfyr er fjernvarme billigt. Der er dog nogle fjernvarmekunder, der vil kunne spare penge ved at skifte til en en luft til vand-varmepumpe i stedet.
Skal man sikre, at returvandet har en vis temperatur ved fjernvarme?
Det er vigtigt at sikre, at varmen udnyttes godt, inden den sendes retur til fjernvarmeanlægget. Man kan faktisk komme til at betale ekstra, hvis temperaturen er for høj på returvandet. 
Stammer fjernevarmen fra el?
Flere fjernvarmeværker producerer også varme på baggrund af for eksempel solvarmeanlæg, eller når der for eksempel afbrændes affald eller biobrændsler. Sidstnævnte brændsel er i stigende grad en vigtig brændsel i fjernevarmeproduktionen. Men derudover er der også en stor del af produktionen, der kommer fra overskudsvarme fra elproduktion.