Se dit tilbud på Min Amalo

Varmepumpen er den bedste energirenovering

Teknologisk har aflivet myten om, at du skal vente med at installere en varmepumpe til dit hus er energioptimeret

En af de mest sejlivede myter omkring varmepumper, er om det kan betale sig at installere en varmepumpe, hvis ikke huset er tilstrækkeligt energirenoveret.

Den myte har Teknologisk Institut nu én gang for alle aflivet i en rapport, hvor de undersøger rentabiliteten i forskellige energirenoveringer. Der slår de fast, at "der som regel ikke er et varmepumpeteknisk grundlag for at vente med at installere varmepumpen, indtil boligen er blevet klimaskærmsrenoveret".

Rapporten kommer med følgende uddybende konklusioner:

 • Det hører til sjældenhederne, at der er brug for at energirenovere (vinduer, døre, isolering, osv.) før det giver mening at installere en varmepumpe.
 • Hvis du udelukkende installerer en varmepumpe og ikke laver yderligere energirenoveringer, vil det ofte giver det bedste økonomiske afkast.
 • Det er afgørende, at varmepumpen er installeret og indreguleret korrekt.
 • Hvis du skal prioritere mellem energirenoveringer, skal du vælge varmepumpen.

Varmepumpen giver andre investeringer baghjul

Rapporten tager udgangspunkt i en bolig på 160 m² med et varmebehov på 200 kWh/m² (ikke at forveksle med kWh-forbruget fra varmepumpen, der er mellem 3-5 gange lavere). Boligen vurderes til at have energimærke E og som opvarmes med et ældre oliefyr. Oliefyrets virkningsgrad vurderes til at være 80%.

Teknologisk Institut har opstillet 4 scenarier for investeringer i energirenoveringer og har estimeret udgifterne til hvert scenarie:

 1. Konvertering af fyr til varmepumpe - 120.000 kr.
 2. Lille renovering: Udskiftning af vinduer og døre i hele huset - 120.000 kr.
 3. Lille renovering og konvertering til varmepumpe - 230.000 kr.
 4. Gennemgribende renovering og konvertering til varmepumpe - 600.000 kr.

Det antages at huset lige nu bruger 36.000 kr. årligt på varme. Teknologisk Institut har udregnet, hvor meget der kan spares på varmeregningen med de forskellige scenarier. De kommer frem til følgende besparelse:

 1. Konvertering af fyr til varmepumpe - 23.242 kr.
 2. Lille renovering: Udskiftning af vinduer og døre i hele huset - 9.000 kr.
 3. Lille renovering og konvertering til varmepumpe - 26.725 kr.
 4. Gennemgribende renovering og konvertering til varmepumpe - 29.946 kr.

Teknologisk Institut kommer frem til konklusionen om, at varmepumpen er den bedste investering ved at dividere den pågældende investering med den årlige besparelse på varmeregningen. Den udregning har vi illustreret i nedenstående søjlediagram:

levetid_energirenovering

Som du kan se, er der ingen tvivl om, hvad der er den bedste investering. Selvom undersøgelsen viser, at det også kan give et godt afkast at lave en mindre energirenovering, er det stadig en bedre investering kun at konvertere til en varmepumpe. Overraskende nok ender det fjerde og mest omfattende scenarie med at være en underskudsforretning. Hvis du gerne selv vil dykke ned i rapporten, kan du finde den her.

Se din egen pris og besparelse

Hos Amalo har vi gjort det nemt for dig at få begge dele af denne udregning - prisen på investeringen og levetidsbesparelsen. Start med at lave dit varmepumpetilbud på under 5 min. ved klikke på knappen. Så kan du få en levetidsberegning oveni efterfølgende 😉