COP

COP-faktoren giver dig et øjebliksbillede af, hvor meget varme din varmepumpeløsning producerer fra 1 kWh elektricitet.

COP-faktoren giver dig et øjebliksbillede af, hvor meget varme din varmepumpeløsning producerer fra 1 kWh elektricitet.

Dermed ændrer den sig afhængigt af udetemperaturen og vil typisk falde i takt med, at det bliver koldere. Som eksempel kan COP ligge på 3,5 ved -5 C°, men stige til 6 ved 10 C°.

Selvom COP-faktoren er interessant, er det dog SCOP-faktoren, der er det vigtigste at se på, da den siger noget om effektiviteten over en hel fyringssæson.

Hvad COP Betyder for Forbrugeren

For den almindelige forbruger er COP en vigtig indikator for, hvor energieffektiv en varmepumpe er. En høj COP-værdi kan betyde lavere energiregninger, da du får mere varmeenergi for hver kWh elektricitet, du bruger.

Tekniske Aspekter

COP-faktoren er ikke en konstant værdi. Den varierer med forskellige betingelser som udetemperatur, indetemperatur og fugtighed. Desuden kan varmepumpens design, herunder kompressortype og kølemiddel, også påvirke COP.

COP vs. SCOP

Mens COP giver et øjebliksbillede af varmepumpens effektivitet, tager SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) højde for variationer over en hel sæson. Dette giver et mere realistisk billede af, hvad man kan forvente i energibesparelser over tid.

Praktiske Eksempler

For at illustrere COP-faktorens betydning kan man se på et eksempel med en varmepumpe, der har en COP-værdi på 4 ved 0 C°. Dette betyder, at for hver kWh elektricitet, varmepumpen bruger, produceres der 4 kWh varmeenergi.