COP

Forkortelsen står for "Coefficient of Performance". Den siger noget om, hvor meget varme der produceres pr. kWh elektricitet på et givent tidspunkt

COP-faktoren giver dig et øjebliksbillede af, hvor meget varme din varmepumpeløsning producerer fra 1 kWh elektricitet. 

Dermed ændrer den sig afhængigt af udetemperaturen og vil typisk falde i takt med, at det bliver koldere. Som eksempel kan COP ligge på 3,5 ved -5 C°, men stige til 6 ved 10 C°.

Selvom COP-faktoren er interessant, er det dog SCOP-faktoren, der er det vigtigste at se på, da den siger noget om effektiviteten over en hel fyringssæson.