Hvordan drænes kondensvandet fra varmepumpen?

Varmepumper afgiver vand fra kondensering, som skal ledes væk, hvis der ikke allerede er et naturligt dræn. Læs med omkring mulighederne

Når fugtholdig luft passerer luft til vand-varmepumpen, nedkøles luften for at overføre varme. Dette kondenserer vandet i luften, som løber ned i en spildbakke under varmepumpen. Dette vand skal ledes væk.

Det gør vi på lidt forskellige måder, afhængig af hvor din varmepumpe står.

På græs eller i et bed

Hvis varmepumpen står på et underlag, hvor vandet let kan drænes igennem jorden får varmepumpen lov at stå og dræne igennem drænhullerne i spildbakken. 

På fliser og hårde gangarealer

Hvis varmepumpen står på et underlag, hvor vandet kan lægge sig og samtidig udgøre fare, hvis det fryser til is (eksempelvis på gangarealer), foreslår Amalo, at der etableres et dræn.

Ideelt set er der et nedløbsrør eller en brønd tæt på, hvor man kan føre slangen hen til. Alternativt skal der bores et dybt hul i jorden, hvor drænslangen føres ned, så vandet kan afledes via jorden under den hårde overflade.

Der isættes propper i bunden af drypbakken samt en studs, hvorpå drænslangen påføres. Dette klarer Amalo, men det er dit ansvar, at der er etableret et afløb eller boret et dybt hul tæt på varmepumpen, hvor vi kan lede slangen hen.