Hvordan drænes kondensvandet fra varmepumpen?

Varmepumper afgiver vand fra kondensering, som skal ledes væk, hvis der ikke allerede er et naturligt dræn. Læs om mulighederne

Når fugtholdig luft passerer luft til vand-varmepumpen, nedkøles luften for at overføre varme. Dette kondenserer vandet i luften, som løber ned i en spildbakke under varmepumpen. Dette vand skal ledes væk.

Det gør vi på lidt forskellige måder afhængigt af, hvor din varmepumpe står.

På græs eller i et bed

Hvis varmepumpen står på et underlag, hvor vandet let kan drænes igennem jorden, behøver du ikke gøre yderligere. Kondensvandet ryger derefter tilfældigt ud igennem drænhullerne i spildbakken. 

På fliser og hårde gangarealer

Hvis varmepumpen står på et underlag, hvor vandet kan lægge sig og samtidig udgøre fare, hvis det fryser til is (eksempelvis på gangarealer), foreslår Amalo, at der etableres et dræn.

Der er en række muligheder, der alle sammen indbefatter, at Amalo afpropper drænbakken og påfører drænslange, hvis det ønskes:

1. Drænslange til nærtliggende afløb

Den nemmeste løsning er, hvis der er et nedløbsrør eller en brønd tæt på, hvor man kan føre slangen hen til.

2. Bor et hul i flisen under varmepumpen

Fjern fliser i en 50 cm radius under det sted, hvor du vil have varmepumpen placeret. Grav et hul, der er ca. 50 cm bredt og 30-40 cm dybt - start et stykke væk fra husmuren. Fyld det med perlesten eller grus. Læg fliserne på plads igen.
Lad en flise blive oppe cirka der, hvor varmepumpens center kommer til at være (hvis du har store fliser, kan du bore et hul). Sæt et afløbsrør i hullet, der er minimum Ø8 cm, så det stikker et par centimeter op over flisen.

3. Læg perlesten eller grus under varmepumpen

Du kan også fjerne nogle fliser og lægge perlesten eller grus direkte under varmepumpen. Du skal minimum bruge et areal, der er 130 cm bredt og 80 cm fra muren. På denne måde sikrer vi os, at drænbakken altid befinder sig over perlesten eller grus.

4. Lav en rende, der leder til et bed

Fjern fliser, så der laves en rende over til et bed (eller et andet sted, hvor vandet kan ledes hen), så du kan lægge grus eller et flisedræn, der leder til et bed.

Hvis du gerne vil have en drænslange etableret på installationsdagen, kan du for en sikkerheds skyld gøre din montør opmærksom på det, når I planlægger installationen sammen fra morgenstunden.