Hvordan renser jeg snavsfilteret i Amalo Smart?

Hvis du oplever et lavt tryk på brugsvandet med Amalo Smart, er det altid en god idé at tjekke snavsfilteret - se hvordan

1. Luk for brugsvandet

Det kan du gøre ved at lukke for sikkerhedsaggregatet.

Husk! Åbn en varm hane, efter at du har lukket for aggregatet, for at være sikker på, at det varme vand er lukket.

luk_for_brugsvand

2. Sluk for strømmen til vandvarmeren 

Sluk for den gruppe, hvor der sidder en label, der siger "Gennemstrømsvandvarmer"

strøm_gennemstrømsvandvarmer

3. Luk for bundhanen under Amalo Smart

Drej håndtaget 90°.

bundhane_gennemstrømsvandvarmer

4. Tag kabinettet af til gennemstrømsvandvarmeren

Der sidder en skrue i toppen, der skal løsnes - derefter klikkes det af.

kabinet_gennemstrømsvandvarmer

5. Åbn ind til snavsfilteret

Der kommer en smule vand ud, når du åbner for møtrikken - det er helt normalt.snavsfilter_2

snavsfilter_1

snavsfilter_åbent

6. Udtag snavsfilteret

afmonter_snavsfilter

7. Rens snavsfilteret

Husk at brug den kolde hane 😀

Rens_snavsfilter

8. Sæt det hele sammen igen

Følg guiden baglæns 🔙

Hvis trykket på brugsvandet stadigvæk er uændret, var det ikke snavsfilteret, der var synderen. Kontakt derfor support@amalo.dk for at finde ud af, hvad du nu har af muligheder.