SCOP

Denne værdi giver en indikation af, hvor meget varme, varmepumpen gennemsnitligt producerer årligt pr. kWh elektricitet

Hvor COP-faktoren giver et øjebliksbillede af din varmepumpes energieffektivitet, er SCOP-faktoren den gennemsnitlige effektivitet over et år - hvorfor forkortelsen står for "Seasonal Coefficient of Performance".

Det er derfor også SCOP-faktoren, der giver det mest retvisende billede af varmepumpens effektivitet, da COP-faktoren er meget påvirket af udetemperaturen.

Det betyder også, at SCOP-faktoren vil være højere de år, hvor vi har mildere vejr og få dage med frosttemperaturer.

Hvad er SCOP-faktoren for Amalos varmepumper?

Alle varmepumper har fået målt deres SCOP-værdier, så du som forbruger har et sammenligningsgrundlag, når du skal vælge din varmepumpe.

Husk! SCOP-faktoren i databladet er en laboratoriemåling og er derfor ikke altid retvisende - ligesom det fabriksopgivne benzinforbrug på din bil kan variere fra dit reelle forbrug

Den målte SCOP-faktor på Panasonic monoblock varmepumper varierer alt efter størrelsen på varmepumpen, og hvor høj en fremløbstemperatur varmepumpen skal levere. Det er meget individuelt, hvor høj en fremløbstemperatur dit centralvarmesystem skal bruge, men her er nogle hovedregler:

  • Har du gulvvarme eller et nyere radiatorsystem, er det mest retvisende at regne med en fremløbstemperatur på maks. 35 C°.
  • Har du ældre radiatorer, skal du regne med en højere fremløbstemperatur på maks. 55 C°.

Husk! Når du sammenligner SCOP-faktorer mellem varmepumper, skal du sikre dig, at du sammenligner tallene ved "middel klima" i databladet

Her har du SCOP-faktorerne på Panasonic monoblock varmepumper ved middel klima:

 Gulvvarme (35 C°)Radiatorer (55 C°)
5 kW5,153,65
7 kW5,183,73
9 kW4,603,33
12 kW4,333,33
16 kW4,083,20

Tallene er hentet fra Energistyrelsens varmepumpeliste.