Se dit tilbud på Min Amalo

Placering af varmepumpen afhænger af flere ting. Amalo anbefaler at placere den så tæt som muligt på bryggers/teknikrum.

Der er som udgangspunkt ikke begrænsninger for, hvor du kan placere din varmepumpes udedel. Men der en række forhold, du skal være opmærksom på. Både for at sikre mest optimal energieffektivitet, men også for at sikre mindst mulig støjgene fra varmepumpen.

Amalo er altid behjælpelig med råd og vejledning til, hvor det er mest fornuftigt at placere varmepumpen. Når vi rådgiver om placering af luft til vand-varmepumpe, indgår en række parametre i overvejelserne:

  • Størst effektivitet (mindst muligt varmetab fra rør mm.)
  • Mindst mulig støjgene (undgå placering lige under soveværelsesvindue)
  • "Adgang" til kontinuerligt frisk luft (undgå carport eller lignende)
  • Afledning af kondensvand (sikre at kondensvand ledes til dræn eller græs/bed)

 

Mindsk varmetabet og opnå lavest mulige pris

Varmepumpen bør som udgangspunkt ikke placeres for langt væk fra huset, da der kan være varmetab fra rørene, der leder det opvarmede vand ind i huset og videre rundt i rør og varmeafgivere som radiatorer og gulvvarme. 

Hvis du vil have varmepumpen til at stå mere end 1 meter fra husmuren, skal varmerørene graves ned fra varmepumpens placering til der, hvor røret skal føres ind i huset.

Det kræver gravearbejde, som er en meromkostning. Hvis du vil have den lavest mulige pris – og mindst muligt varmetab – skal varmepumpens udedel placeres tæt på husmuren. Og helst i nærheden af det rum, der er "teknikrum" eller bryggers i din bolig. 

 

Tæt på husmuren – og helst også på teknikrummet

Hvis du vælger denne placering – altså hvor varmepumpe, centralvarmeopkobling (tilkoblingen til radiator- eller gulvvarmesystem), varmtvandsbeholder og eltavle er i en 5-meters radius – er det inkluderet i vores basispris.

Eventuel ekstra rør- og kabelføring vil fremgå som separate punkter i dit tilbud som meromkostninger.

Hvis du har en ønsket placering, der er længere væk fra huset, er det også muligt for dig selv at sørge for udgravning mm., hvis du ønsker selv at stå for den del. 

I så fald anbefaler vi, at du følger denne guide. Du skal blandt andet sikre, at der ikke er "skarpe" knæk på de nedgravede rør.

 

Varmepumpe i carport eller anden overdækning kan være uklogt

Det anbefales som udgangspunkt ikke at placere varmepumpens udedel i carporten eller anden form for overdækket/afgrænset uderum.

Varmepumpen skal have kontinuerlig adgang til rigeligt med frisk luft at arbejde med. Hvis varmepumpen er nødt til at trække den samme luft konstant, kan den ikke blive ved med at udvinde energi fra luften.

Det betyder at SCOP-værdien falder, hvilket betyder en mindre effektiv varmepumpe – og dermed en højere varmeregning.

 

Husk at tage kondensvand med i betragtning

Varmepumpens produktion af varme vil også medføre produktion af kondensvand. Mængden vil være størst i vintermånederne, men året rundt vil der være en mængde kondensvand fra varmepumpen, som du skal have med i betragtning, når du udvælger placeringen til udedelen af din luft til vand-varmepumpe. 

Amalos råd er at:

  • placere varmepumpens udedel i et bed eller på en græsplæne, hvor man dermed har et naturligt dræn.
  • placere varmepumpens udedel på fliser et sted, hvor du ikke færdes ofte, og hvor du derfor ikke behøver at gøre mere.
  • placere varmepumpens udedel på fliser, hvor du færdes ofte og derudover sikre afledning af kondensvandet til dræn.

Her kan du læse mere om, hvad vi gør for at aflede kondensvandet.

Er der andet man skal huske ift. placering af varmepumpe?
Der vil altid være en mængde kondensvand fra varmepumpen, som du skal have med i betragtning, når du udvælger placeringen til udedelen af luft til vand-varmepumpen. 
Hvor er det bedst at placere varmepumpen?
Hvis du vil have den lavest mulige pris – og mindst muligt varmetab – skal varmepumpens udedel placeres tæt på husmuren og helst i nærheden af det rum, der er "teknikrum" eller bryggers i din bolig. 
Kan man selv grave evt. rør ned?
Hvis du har en ønsket placering, der er længere væk fra huset end 1 meter, er det muligt for dig selv at sørge for udgravning mm.