Fejlmelding: H62 - Flowfejl vandside

Det kan ske af og til, at der opstår en flowfejl. Heldigvis er det 9 ud af 10 gange en fejl, du nemt selv kan udbedre ved at følge denne guide

Hvis din varmepumpe melder "H62 - Flowfejl vandside", skal du gøre følgende for at få varmepumpen op at køre igen:

1. Tjek, om alle dine termostater er åbne

Den typiske årsag til en flowfejl er, at termostatventiler ikke er åbne, og der derfor ikke er noget flow i systemet. Som udgangspunkt skal alle ventiler i de rum, du ønsker opvarmet, være åbne. Det sikrer den størst mulige vandmængde og flow i systemet.

Fordelen ved denne regulering er, at du sikrer, at varmepumpen kører med den laveste fremløbstemperatur, hvilket giver den bedste og mest økonomiske drift på varmepumpen.

Du gør derfor følgende:

 1. Skru helt op for dine termostater i de rum, du ønsker opvarmet (stil radiatortermostaterne på 5/maks., stil gulvvarmetermostaterne på maks. temperatur).
 2. Reset varmepumpen - det kan være nødvendigt at afbryde strømmen på afbryderen i eltavlen, før flowfejlen forsvinder.
 3. Ønsker du, at nogle rum (som f.eks. soveværelset) skal være koldere, kan du efterfølgende regulere temperaturen på radiator- eller gulvvarmetermostaten.

Husk! Ønsker du efterfølgende at regulere temperaturen i de varme rum, gøres det centralt fra varmepumpens kontrolpanel. Det kan du gøre på to måder:

 • Du kan hurtigt forskyde varmekurven med -5/+5 grader, ved at trykke piletasterne op og ned på kontrolpanelet - læs mere her.
 • Har du brug for en generel justering af klimakurven på varmepumpen? Læs mere her.
 • Vi anbefaler som udgangspunkt at afmontere en termostat i et rum, som du altid har varme på (det kunne være badeværelset). Det gør, at der altid er flow i dit centralvarmesystem.

2. Tjek om der er tryk på anlægget

Hvis punkt 1 ikke får flowfejlen til at forsvinde, skal du se, om der er tryk på centralvarmeanlægget. Hvis trykket er faldet til under 1 bar, skal du fylde vand på centralvarmesystemet igen:

 1. Fyld vand på systemet, så måleren viser et tryk mellem 1,5 og 2 bar på manometeret. Du påfylder vand ved at åbne for de to skruer/møtrikker, der sidder i hver ende af den hvide slange (markeret med blåt på billedet). Hvis du ikke har en Amalo Smart, men en tank, så identificer påfyldningsslangen, og åbn ventilerne.
 2. Reset varmepumpen - det kan være nødvendigt at afbryde strømmen på afbryderen i eltavlen, før flowfejlen forsvinder.

påfyldning_vand_centralvarme

3. Rens snavsfilteret

Hvis du har udført punkt 1+2, og den stadig melder fejl, skal du tjekke snavsfilteret i varmepumpens udedel.

Du gør følgende:

 1. Sluk varmepumpen på kontrolpanelet, hvis den ikke allerede er slukket.
 2. Lokaliser snavsfilteret på varmepumpens udedel. Det sidder i bunden på højre side af pumpen, hvis du ser på den forfra.
 3. Brug en stjerneskruetrækker til at åbne den lille luge.
 4. Nu ser du to haner - drej begge en kvart omgang.
 5. Fjern metalbøjlen, der sidder på røret - den kan godt sidde lidt stramt.
 6. Hiv bundstykket ud. Der kan godt komme lidt vand med, men det er helt normalt. Vær opmærksom på, at bundstykket har et løst filter, som skal med.
 7. Fjern messingskruen (magneten) på bundstykket.
 8. Rengør bundstykket under vand.
 9. Monter messingskrue samt rørfilter på bundstykket, og placer det tilbage i varmepumpen.
 10. Monter metalbøjlen, drej de to haner en kvart omgang i modsatte retning, og påsæt lugen med skruer.
 11. Tænd nu for varmepumpen igen. Hvis trykket er under 2 bar, påfyld vand igen op til 2 bar (se trin 2).

Virker ingen af delene - kontakt Amalo

Hvis varmepumpen stadig melder flowfejl herefter, skal du kontakte Amalo på vip@amalo.dk eller 7174 7031. Så hjælper vi dig med at få varmepumpen i gang.