Fremløbstemperatur

Temperaturen på vandet, som sendes ud i centralvarmesystemet (og evt. brugsvandssystemet) fra din varmekilde, kaldes fremløbstemperaturen

Hvis du af og til støder på ordet "fremløbstemperatur", når du snakken falder på varmepumper, så er det ganske simpelt en betegnelse for temperaturen på vandet, din varmepumpe leder ud i dit centralvarmesystem (og evt. til din varmtvandsbeholder).

Hvilken fremløbstemperatur kan Panasonic monoblock-varmepumperne køre med?

De seneste generationer af Panasonic monoblock varmepumper er så veludviklede, at de kan levere op til henholdsvis 60 C° (5 og 7 kW) og 65 C° (9, 12 og 16 kW) fremløbstemperatur.

Hvorfor er fremløbstemperaturen vigtig?

Der er to områder, der er vigtige at tale om ift. fremløbstemperaturen, nemlig centralvarmesystemet og SCOP-faktoren.

Centralvarmesystemet

Dit centralvarmesystem efterspørger forskellige fremløbstemperaturer alt efter, hvor varmt du har behov for at have det i huset.

Hvis du er bekymret for, hvorvidt Panasonic monoblock-varmepumperne kan holde dit hus varmt i de koldeste måneder, kan du være helt rolig. Der kan i ekstreme tilfælde være gamle radiatorsystemer, der har brug for en højere fremløbstemperatur.

I de tilfælde vil vi dog vejlede dig i at opgradere dit radiatorsystem eller få lavet gulvvarme. Det leder os hen til det andet område: SCOP-faktoren.

SCOP-faktoren

Fremløbstemperaturen bliver nemlig også påvirket af, hvor energieffektivt et centralvarmesystem du har - et ældre radiatorsystem skal f.eks. bruge et højere fremløb end gulvvarme.

SCOP-faktoren beskriver, hvor meget varme, varmepumpen kan levere over en fyringssæson, fra den elektricitet, den forbruger. Hvis varmepumpen leverer 5 gange så meget varme, har den en rigtig god SCOP-faktor.

Jo højere et fremløb, varmepumpen skal levere, jo mere skal den "arbejde" for at lave varmen, hvilket sænker SCOP-faktoren. I visse tilfælde kan det derfor give mening at opgradere dit centralvarmesystem for at gøre din varmepumpeinstallation mere økonomisk og energivenlig.