Se hvad du kan spare ved at skifte til en varmepumpe

5 stjerner på Trustpilot
5 stjerner på Facebook
BLOG

Billigste varmekilde – fjernvarme, træpillefyr, varmepumpe eller oliefyr?

Skrevet d. 16. februar 2023

af Lasse Damgaard

Billigste varmekilde – fjernvarme, træpillefyr, varmepumpe eller oliefyr?

Der er mange forhold at regne med, når det kommer til valg af varmekilde. En af dem er prisen rent forbrugsmæssigt, og hvad selve varmekilden og installeringen løber op på. Læs med her, når vi dykker ned i, hvilken varmekilde der egentlig er den billigste.

Er du boligejer, har du formentlig på et tidspunkt skullet forholde dig til opvarmningen af din bolig og brugsvand. For mange boligejere er varmekilde et emne, der ikke rigtig er interessant, før det pludselig er relevant at undersøge nærmere i forbindelse med udskiftning af den nuværende varmekilde, eller hvis du er på udkig efter en anden bolig.

Og når det kommer til valg af enten fjernvarme, træpillefyr, varmepumpe, olie- eller gasfyr, kan der være mange faktorer, der spiller ind. Der kan være en afvejning af, hvilke fordele og ulemper varmekilderne hver især har. Men en af de væsentligste faktorer for de fleste er nok: Hvad koster den ene kontra den anden varmekilde? 

For at undersøge, hvad den billigste varmekilde er, vil vi starte med at dykke ned i, hvordan den enkelte fungerer. Det er også med til at give dig et billede af, hvilken løsning der bedst egner sig til det behov, du har i din bolig.

Hvad er fjernvarme?

Lad os starte med den mest udbredte måde at varme boligen op på, nemlig fjernvarme. Omkring 55 procent af de opvarmede bygningsarealer i Danmark bliver varmet op ved hjælp af fjernvarme. Fjernvarme er rent teknisk et lukket system, hvori vandet cirkulerer. Her bliver vandet opvarmet, og derfra sendes det fra varmeværket til de husstande, der er koblet på anlægget. Det sker via isolerede rør under jorden.

Men der er flere rør tilknyttet anlægget. Hvor det ene som nævnt er til det varme vand, der løber til boligerne, indeholder det andet rør det afkølede vand, som sendes tilbage til værket. Vandet varmes så op igen enten ved hjælp af strøm fra kraftvarmeværker, affaldsafbrænding, halm, geotermi, flis, olie, naturgas eller kul. Det er også muligt at varme vandet op ved brug af vind, sol og overskudsvarme fra industrien.

Det er kun en mulighed at varme sin bolig op med fjernvarme, hvis området, boligen ligger i, er tilknyttet et fjernvarmeanlæg, eller der er planer om det.

Hvad er et træpillefyr?

Et træpillefyr er kort sagt et anlæg, hvor selve ovnen på nogle områder minder om en brændeovn. I stedet for at fyre med brænde, fyres der med træpiller, som er lavet af sammenpresset savsmuld og træspåner. Selve anlægget er bygget op af et magasin til træpillerne, en kedel samt en brænder. 

Det fungerer ved, at man fylder træpillerne i magasinet, og herfra føres pillerne over i brænderen, hvortil der føres luft helt automatisk ved hjælp af et indbygget blæserør. På den måde varmes boligen op.

Hvordan virker en varmepumpe?

En luft til vand-varmepumpe udvinder varmeenergi fra luften og sender varmen ind i boligen. Varmepumpen skal være tilkoblet strøm for at virke. Med andre ord er denne type opvarmning en af de mest bæredygtige, du kan forestille dig, til at opvarme din bolig og brugsvand med, da den blot bruger strøm og ja – luft.

Selve varmepumpen består af to dele, en del til indenfor og en del til udenfor. Det er via varmerør mellem inde- og udedelen, at luften føres ind i centralvarmesystemet. Dernæst fordeles varmen rundt om i boligens rum via gulvvarme eller radiatorer. Derudover får du også varmt vand til vandhanerne og brusebad. 

Hos Amalo kan du få to typer af løsninger til din luft til vand-varmepumpe. En varmeveklser, Amalo Smart, eller en varmtvandsbeholder, Amalo Kombitank. De fleste boligejere kan fint bruge en varmeveksler, som er den billigste løsning af de to muligheder. Det er ligeledes den, der optager mindst plads indenfor.

Den anden løsning, Amalo Kombitank, er velegnet til de boliger, hvor der er behov for at kunne tænde for det varme vand flere steder på én gang og stadig opleve samme vandtryk. Varmtvandsbeholderen fylder cirka så lidt som et mindre skab, og den passer ind i de fleste hjem med sit stilrene design.

Hvordan fungerer et olie- og gasfyr?

Med et gasfyr brænder du fossile brændstoffer af for at få varme i din bolig og varmt brugsvand. Et gasfyr består ligesom førnævnte træpillefyr også af en brænder og en kedel. Naturgassen føres ind i din bolig via en gastilkobling, og inde i kedlen brændes gassen af, og varmen herfra bruges til radiatorer, gulvvarme og brugsvand.

Det er primært CO2, der brændes af, når du opvarmer boligen med naturgas. Der sker dog en mindre udledning af kuldioxid, end hvis du opvarmer din bolig ved hjælp af olie. Og nu vi er ved olie, så lad os se på, hvordan et oliefyr fungerer.

Et oliefyr består af en brænder, en kedel og en skorsten. I brænderen forstøves olien, den blandes med luft, antænder og brændes af. I selve kedlen vil varmen fra flammerne blive ført direkte til centralvarmevandet og ind i dine radiatorer. Og i den sidstnævnte del, nemlig skorstenen, ledes røgen fra forbrændingen ud i luften. 

Afbrænding af det fossile brændsel, altså olie, er, ligesom naturgas, ikke synderligt miljøvenligt, og det er derfor en varmekilde, som er mere og mere på vej ud. Derfor findes der også en række tiltag, hvor du kan opnå økonomisk støtte til at skille dig af med dit gamle olie- eller gasfyr.

LÆS OGSÅ: Udskiftning af oliefyr til varmepumpe - er det den rigtige løsning?

Hvad er den billigste varmekilde?

Nu hvor vi ved lidt om hver af varmekilderne, kan vi begynde at se på, hvad den enkelte varmekilde koster i forbrug og installation. Vi tager udgangspunkt i de beregninger, som Videncentret Bolius har lavet, der gælder for et gennemsnitligt familiehus på 130 kvadratmeter med et energiforbrug på 18.100 kWh årligt. Dette er inklusive opvarmning af brugsvand.

Det årlige forbrug tager sig således ud, hvor den billigste varmekilde er nævnt først, og så fremdeles frem til den dyreste:

Luft til vand-varmepumpe (inkl. gulvvarme): 14.012 kr.

Fjernvarme: 14.775 kr.

Pillefyr: 23.711 kr.

Oliefyr: 34.771 kr.

Gasfyr: 43.678 kr.

Forskellen fra luft til vand-varmepumpe og eksempelvis et oliefyr ligger altså på lige godt 20.000 kr. om året i forbrug hos en gennemsnitlig familie.

Varmepumpen er stærk i pris og miljømæssigt

Hvis vi derimod kigger på den årlige pris inklusive service, afskrivning og rente, ser regnestykket således ud (igen opstillet fra billigst til dyrest):

Fjernvarme: 18.875 kr.

Luft til vand-varmepumpe (inkl. gulvvarme): 26.024 kr.

Pillefyr: 28.586 kr.

Oliefyr: 40.076 kr.

Gasfyr: 48.528 kr. 

Vi ser altså igen en pæn forskel prismæssigt på at vælge en varmepumpe til frem for et olie- eller gasfyr, der ikke er miljøvenlige opvarmningsformer. Og selvom fjernvarme her hitter som den billigste, er det også vigtigt at tage det faktum med in mente, at fjernvarmeanlæg ikke nødvendigvis bruger bæredygtigt brændsel. 

Som nævnt tidligere er der fortsat nogle fjernvarmeanlæg, der fyrer med olie eller kul, så hvis den miljømæssige faktor skal regnes med, må varmepumpen siges at være nummer et både prismæssigt og i forhold til klimaet.

Ovenstående beregninger er fra 2022. Vær opmærksom på, at priser og forhold ændrer sig løbende, så denne artikel baserer sig på et øjebliksbillede. 

Ønsker du vores hjælp til en specifik beregning, så udfyld vores tilbudsberegner øverst på siden, og modtag et uforpligtende tilbud og besparelsesberegning.

Hvad er billigst, hvis vi ser på opvarmning med oliefyr eller varmepumpe?

Priserne for olie er strøget i vejret, og det er en af de indvirkninger, der får opvarmning af boligen med olie til at være rigtig dyr sammenlignet med opvarmning ved hjælp af en luft til vand-varmepumpe.

Hvilken varmekilde bør jeg vælge til min bolig?

Der er flere parametre, du kan vælge at gå ud fra, når du skal vælge varmekilde til din bolig. Hvis du står og skal udskifte et gammelt oliefyr, kan det godt betale sig at vælge en varmepumpe, hvor besparelsen både forbrugsmæssigt og i service med videre vil være enorm.

Hvilken varmekilde er billigst – fjernvarme eller varmepumpe?

I et regnestykke, hvor vi ser på et 130 kvadratmeter stort hus, vil luft til vand-varmepumpen være den billigste løsning til at opvarme din bolig og dit brugsvand med.