Se hvad du kan spare ved at skifte til en varmepumpe

5 stjerner på Trustpilot
5 stjerner på Facebook
BLOG

Hvad er et gasfyr?

Skrevet d. 12. februar 2023

af Rasmus Høtoft

Hvad er et gasfyr?

Et gasfyr skaber varme gennem afbrænding af naturgas, og varmen sendes rundt i husets centralvarmeanlæg. Naturgas består primært af metan.

Metan forbruger ilt og danner derved vanddamp og CO2, når det forbrændes i et gasfyr. Derfor er den vigtigste hovedingrediens i et gasfyr – foruden gas, selvfølgelig – ilt.

Når forbrændingen sker, ledes vanddamp og CO2 ud af boligen gennem en skorsten. CO2-mængden er skadelig for klimaet, men er dog væsentligt mindre skadelig end andre brændselsformer som eksempelvis olie.

En anden forskel på gasfyr og øvrige forbrændingskilder – fx træpillefyr eller oliefyr – er størrelsen. Et gasfyr optager væsentlig mindre plads i boligen.

To typer af gasfyr

Grundlæggende findes der to typer gasfyr. Det drejer sig om gasfyr med et åbent forbrændingskammer og gasfyr med et lukket kammer til forbrænding af gassen. Det åbne forbrændingskammer ses typisk på især de ældre modeller af gasfyr. I disse typer af gasfyr hentes luften – eller rettere ilten – til forbrænding af gassen fra det rum, hvor gasfyret står i.

Gasfyr med åbent forbrændingskammer er ikke lovligt at installere i boliger længere af sikkerhedsmæssige hensyn. Det betyder i sagens natur, at nu kun er muligt at anskaffe sig et gasfyr med et lukket forbrændingskammer, der – frem for at trække ilt fra de omkringliggende omgivelser – henter luften til gasafbrændingen ind i boligen via en såkaldt dobbeltkanal i skorstenen.

Der er tale om en dobbeltkanal, som adskiller den (rene) luft, der hentes ind, og den luft, der sendes ud igen. Denne luft indeholder både vanddamp og affaldsstoffer fra forbrændingsmekanismen, og det er således en sikker måde at drive et gasfyr på.

Kondensering kan udnytte energien bedre

Moderne gasfyr er langt mere effektive end gamle gasfyr. Det skyldes især, at nyere gasfyr er såkaldt kondenserende gasfyr. Der udledes som nævnt vanddamp i forbindelse med forbrændingen af gas, og denne vanddamp indeholder faktisk en hel del restvarme – ligesom det er tilfældet med oliefyr, hvor der også er restvarme, der kan udnyttes.

Varmen i vanddampen kan bruges til at opvarme vandet i centralvarmesystemet gennem kondensering af vanddampen, inden den sendes ud i det fri igen via skorstensaftrækket.

I så fald skal man også anskaffe sig en varmeveksler, som kan udnytte restvarmen til opvarmning af det kolde vand, før det varmes op af gasfyret. På den måde får man en form for for-opvarmning, som udnytter gasafbrændingen mest muligt.

Gasfyr, der kører på naturgas, er hovedsageligt billigere end oliefyr og elvarme, men udleder samtidig en del CO2, og er derfor ikke lige så miljøvenlig som eksempelvis en luft til vand-varmepumpe, der kan køre på (grøn) strøm.

Du kan også indtaste din adresse her: