Se hvad du kan spare ved at skifte til en varmepumpe

5 stjerner på Trustpilot
5 stjerner på Facebook
BLOG

Varmepumpe – forbrug: Hvad kan du forvente at bruge i strøm ved skift til varmepumpe?

Skrevet d. 19. februar 2023

af Lasse Damgaard

Varmepumpe – forbrug: Hvad kan du forvente at bruge i strøm ved skift til varmepumpe?

Der er uden tvivl en stor besparelse at hente, hvis du erstatter gas- eller oliefyret med en varmepumpe. Også selvom dit strømforbrug uundgåeligt vil stige. Læs med her, og find ud af, hvor meget varmepumpen forbruger i strøm.

En varmepumpe har brug for strøm for at fungere. Og derfor kan det måske lyde som om, din elregning vil tage et ordentligt nøk opad, når du vælger at skifte det gamle gas- eller oliefyr ud med en moderne varmepumpe. Din elregning vil uden tvivl blive større, men trods det faktum er der stadig en stor besparelse at komme efter ved at vælge en varmepumpe.

Derudover er der også en miljømæssig gevinst, da varmepumper er en af de mest grønne varmeløsninger, du kan vælge, til opvarmning af dit hjem. I Danmark bliver vores strøm i højere og højere grad produceret ved brug af vind og sol, og med tiden vil vindmøller og solceller kunne dække 100 procent af danskernes forbrug. 

Derfor er varmepumper den gode elev i klassen, når vi samlet set kigger på udvalget af varmeløsninger til boligen. Olie og gas kan slet ikke følge med, da begge fossile brændstoffer udleder store mængder af CO2, når det bliver brændt og omdannet til varme.

Selvom elprisen er steget på det seneste, ligesom olie- og gaspriserne er, er det stadig ikke noget, der spiller en rolle, når vi ser på de kroner og øre, du sparer ved at have en varmepumpe kørende frem for gas- eller oliefyr.

Sådan fungerer en luft til vand-varmepumpe

For at dykke ned i varmepumpens forbrug af el, vil vi først se på, hvordan en varmepumpe fungerer. Populært sagt virker en varmepumpe som et køleskab – bare omvendt. Den korte forklaring er, at varmepumpen omdanner den naturlige energi, der er i sol, luft eller jord, til varme, som du kan bruge i dit hjem. Det sker ved hjælp af en eldreven kompressor. Med en luft til vand-varmepumpe får du både varme i hjemmet og varmt vand i hanerne.

Den mere tekniske forklaring på, hvordan en luft til vand-varmepumpe fungerer, er, at den består af to dele: en indedel og en udedel. Udedelen er en boks, der står uden for dit hus. I boksen er en ventilator, som suger luft ind til et kølemiddel, der vil fordampe på grund af varmen fra luften. Dampen føres ind i en kompressor, og her sker så en yderligere hævning af temperaturen. Denne varmeenergi føres til vandet i din varmtvandsbeholder.

En varmtvandsbeholder er en stor tank, der holder brugsvandet kontinuerligt varmt – cirka 55 grader celsius. Hos Amalo kalder vi denne type løsning for Amalo Kombitank.

Vi tilbyder også en anden løsning, som ni ud af ti af vores kunder vælger. Den løsning hedder Amalo Smart. Amalo Smart består af en varmeveksler, der veksler koldt vand ud med varmt i det sekund, du har brug for det. Teknisk set varmes brugsvandet dels op af varmepumpen gennem en pladeveksler, og til dels bidrager gennemstrømsvarmeren til opvarmningen. 

Dermed skal der med varmeveksleren ikke bruges energi på, at en beholder kan holde en mængde vand varmt, som det er tilfældet med varmtvandsbeholderen. 

LÆS OGSÅ: Varmtvandsbeholder eller varmeveksler - hvad skal du vælge?

Et estimat på en varmepumpes forbrug

Hvis vi kigger på det forbrug, du kan forvente i strøm ved at skifte til varmepumpe, er det lettest at tage udgangspunkt i en gennemsnitlig dansk familie, der bor i et 130 kvadratmeter stort hus. Familien, der består af to voksne og to børn, har en varmepumpe med et elforbrug på omkring 5170 kWh om året.

Den samlede omkostning for varmepumpens forbrug af el afhænger af, hvad en kWh aktuelt koster. Prisen har svinget en del på det seneste, og med et priseksempel fra efteråret 2021, som Videncentret Bolius præsenterer, står udgifterne på en varmepumpe i en gennemsnitlig familie til omkring 8.000 kr. årligt inklusive service. Et nyt oliefyr vil tilsvarende koste omkring 23.500 kr. om året i fyringsolie og service. Det er en forskel, der burde være til at mærke på pengepungen.

Dertil kommer naturligvis den merudgift, der går til at investere i den varmepumpeløsning, du vælger, men det er penge, der hurtigt er tjent ind i form af besparelser på den årlige varmeregning. 

Opnå lavere elvarmeafgift

Hvis vi tager fat i ovenstående gennemsnitlige familie igen med de fire familiemedlemmer, vil deres elforbrug samlet set være på omkring 9620 kWh om året. Heraf bruges 4450 kWh på forbrugsel som lys, brug af hårde hvidevarer, computer, fjernsyn og lignende, mens 5170 kWh bruges på varme.

Når vi i eksemplet med familien vælger at se på det samlede forbrug af el, skyldes det, at det er relevant i forhold til den såkaldte elafgift – også kaldet den reducerede elafgift. Det er en politisk aftale (Energiaftale 2018), der gør, at alt forbrug over 4000 kWh om året er næsten uden elafgift, hvis du opvarmer dit hjem med elektricitet. Og når familien bruger omtrent 4450 kWh om året i forbrugsel, vil varmepumpen således forbruge næsten afgiftsfri el hele året. 

Det er primært almindelige husholdninger, der betaler elafgift. I 2022 udgør afgiften cirka 90 øre pr. kWh, og dette beløb vil gradvist lempes til 79,9 øre pr. kWh i 2025. Hvis forbruget i husholdninger, der opvarmer boligen med el, overstiger 4000 kWh om året, skal der i stedet blot betales en elvarmeafgift på 0,8 øre pr. kWh for elforbrug over de 4000 kWh.

Varmepumpens enorme effektivitet

Når det kommer til en sammenligning af varmepumper med andre opvarmningsformer, er det nødvendigt at se på, hvad et givent hus "efterspørger" af varme. Det afhænger af husets varmetab (isolering), centralvarmesystem (gulvvarme, radiator), vejret udenfor og temperaturen indenfor.

Normalt ser man på denne efterspørgsel som husets varmebehov i kWh. Det hus, som gennemsnitsfamilien (fra eksemplet før) bor i, er et 130 kvadratmeter stort hus, og det estimeres at efterspørge omkring 18.100 kWh varme om året.

I modsætning til fossile opvarmningsformer er en varmepumpe i stand til at opnå mere varme ud af den elektricitet, den forbruger. En varmepumpe kan producere mellem 3,5 og 5 kWh varme, hver gang den forbruger 1 kWh strøm. Det kaldes for SCOP-faktoren. En varmepumpe skal altså kun bruge mellem 3620 og 5170 kWh elektricitet på at levere 18.100 kWh varme.

Flere positive aspekter at tage med

Det er på baggrund af ovenstående eksempler med lavere elafgift og varmepumpens effektivitet, at der er store besparelser at hente ved at tilvælge en varmepumpe som opvarmningsform til din bolig. Derudover får du som nævnt den positive gevinst oven i hatten med, at en varmepumpe er en af de mest miljøvenlige varmekilder, du kan bruge.

Samtidig bakker du op om den nuværende regerings ønske om at blive mere og mere fri af russisk gas og om at komme væk fra at fyre med olie, der ikke er hensigtsmæssigt set i et klimamæssigt perspektiv.

LÆS OGSÅ: Udskiftning af oliefyr til varmepumpe - er det den rigtige løsning?

Ovenstående beregninger er fra 2022. Vær opmærksom på, at priser og forhold ændrer sig løbende, så denne artikel baserer sig på et øjebliksbillede. 

Ønsker du vores hjælp til en specifik beregning, så udfyld vores tilbudsberegner øverst på siden, og modtag et uforpligtende tilbud og besparelsesberegning.

Hvilken varmepumpeløsning bør jeg vælge?

Der er to varmepumpeløsninger, Amalo kan tilbyde, når det kommer til luft til vand-varmepumpe. Den ene løsning er med en varmtvandsbeholder, og den anden er en varmeveksler

Hvor meget strøm bruger en varmepumpe?

En varmepumpe kan producere mellem 3,5 og 5 kWh varme, hver gang den forbruger 1 kWh strøm. Det gør varmepumpen enormt effektiv sammenlignet med opvarmning med olie eller gas.

Hvornår er det et godt tidspunkt at skifte til varmepumpe?

Hvis du står og skal af med det gamle olie- eller gasfyr, er det et optimalt tidspunkt at skifte til den mere miljøvenlige og billigere løsning med en varmepumpe. Derudover kan du altid spare penge ved at skifte til varmepumpe, da den er billigere i både brug og service.