Hvordan regulerer du varmen med din varmepumpe fra Amalo?

Er du i tvivl om, hvordan du bedst regulerer varmen i dit hus og får den bedste driftsøkonomi? Så læs med her

Lynguide:

Er du typen, der bare vil vide hvordan, snarere end hvorfor, og prioriterer korte, konkrete svar uden dikkedarrer? Så er nedenstående note nok for dig!

Sådan styrer du dit varmesystem fra Amalo:

 1. Rum du ønsker varme: Hold alle ventiler åbent så meget som muligt. Er der for varmt? Så sænk fremløbstemperaturen på kontrolpanelet til varmepumpen med 2-3°C fremfor at skrue på termostaten. Kan du ikke justere mere, fordi den allerede er på +5/-5? Juster kompenseringskurven ved at følge denne guide ellers skriv en mail til vip@amalo.dk
 2. Rum du ønsker koldere: For de rum du ønsker lidt koldere, skruer du ned på termostaten, så det passer. F.eks. på soveværelset, gæsteværelse eller det ekstra gæstetoilet, som aldrig bliver brugt.
 3. Tommelfingerregel: På en overskyet, vindstille dag skal du have den rette temperatur i dine varme rum med indstillingen 0, der hvor du ellers kan justere fra +5 til -5.

Du er sikkert vant til at regulere nedefra og op på dine termostater (altså fra indstilling 1-->5), men tænk i stedet, at du skal regulere oppefra og ned (5-->1), når du har en varmepumpe. Det giver bedre drift, og du undgår irriterende flowfejl!

Er du i stedet mere typen, der med en varm kop kaffe gerne vil forstå hvorfor og hvordan, så læs med nedenfor 😀

Introduktion til varmesystemet

Din Panasonic Monoblock varmepumpe er en slags alt-i-en-enhed. Den indeholder sikkerhedsventil, cirkulationspumpe, el-backup, automatisk luftudlader samt selvfølgelig hele køle-/varmekredsen, som forsyner dig med billig varme. Der er et par grundlæggende ting, der er vigtige at forstå ved en varmepumpe, da den adskiller sig markant fra de typisk kendte opvarmningsformer. For at få den bedste driftøkonomi på en varmepumpe, så ønsker vi:

 1. Lavest mulig fremløbstemperatur
 2. Stort flow
 3. Stor vandmængde

1. Lavest mulig fremløbstemperatur

Årsagen til ovenstående er ganske simpelt, at varmepumpen bruger mere energi, når den skal lave 55°C varmt vand, end hvis den kun skal lave 45°C varmt vand. Derfor ønsker vi at køre med lavest mulig fremløbstemperatur på dit varmesystem.

2. Stort flow

Så hvordan får man den samme mængde energi ind i huset, hvis man sænker fremløbstemperaturen, tænker du måske?

Det er ganske simpelt ved at øge flowet på systemet. Et øget flow gør, at forskellen mellem fremløbstemperatur og returløbstemperatur er mindre, og dermed udnytter man overfladearealet af radiatorer og gulvvarme bedre. Flowet, eller vandstrømmen på mere mundret dansk, skabes af cirkulationspumpen, der sidder i varmepumpen. Denne regulerer flowet i hele systemet, så der er en forskel mellem fremløbstemperatur og returløbstemperatur på 5°C (også kaldet ΔT, som udtales "delta T").  

3. Stor vandmængde

Varmepumpen er mest økonomisk ved kontinuert drift. Dvs. at den ikke skal starte og stoppe hele tiden, fordi den meget hurtigt når sit sætpunkt. For at opnå en kontinuert drift, skal den energi, varmepumpen sender ind i huset, balanceres til den energi, huset forbruger. Man kan også sige, at den leverede effekt skal passe til afgivende effekt.

Udover isoleringsevnen for dit hus er der er tre ydre faktorer der påvirker, hvor meget energi dit hus har brug for:

 1. Udetemperatur (primær faktor)
 2. Vind (afkøler)
 3. Sol (opvarmer)

Hvordan reguleres varmen i huset?

Den klart mest dominerende faktor for husets varmetab, er udetemperaturen. Derfor er det også den, som varmepumpen regulerer sin effekt ud fra.

Det vil altså sige, at når temperaturen udenfor falder, så stiger fremløbstemperaturen på dit varmesystem for at kompensere for det større varmetab. Dette kaldes udekompensering og styres med en varmekompenseringskurve.

image-png-1

Kompenseringskurven ovenfor viser, at hvis der er -5°C  udenfor, så vil varmepumpen lave 45°C varmt vand til dit centralvarmeanlæg. Er det +15°C, vil den sende 35°C varmt vand rundt i systemet.


Det vil i langt de fleste tilfælde kræve, at man justerer klimakurven over tid, for at få den til at passe præcis til husets varmetab. 

Altså er varmepumpen i stand til at kompensere for udetemperaturen, men hvad med vind og sol?  

Kompenseringskurven regulerer automatisk fremløbstemperaturen og dermed effekten. Men du kan også justere den manuelt ved at øge temperaturen med +5°C eller sænke den med -5°C.

Det giver mulighed for at kompensere for vind, som afkøler huset meget og dermed kræver mere varme. Omvendt kan du også sænke temperaturen, hvis solen skinner, og der pludselig bliver for varmt.

Indstillingen forskyder faktisk kurven op eller ned, så varmepumpen justerer stadig fremløbstemperaturen automatisk, men nu med en indstilling, der hele tiden er eks. +5 grader højere. Brug nedenstående tommelfingerregel til at finde ud af, om du er nogenlunde korrekt kørende med din kompenseringskurve.  

Tommelfingerregel:

På en vindstille og overskyet dag skal I holde den ønskede temperatur i stuen, med indstilling 0°C, det hvor du kan skifte mellem +5°C og -5°C.


Fintun din kompenseringskurve:

Hvis I eksempelvis har den rette temperatur i stuen, og der står +3, så kan I justere varmekompenseringskurven op med 3°C ved at ændre den fra 45/35 til 48/35 og efterfølgende sætte forskydningen ned til 0°C.

Hvordan indregulerer man sit varmesystem

Amalo indstiller som nævnt kompenseringskurven for dig efter installation. Men dette er blot et godt gæt, som nogenlunde passer til de fleste huse. Opgaven er nu at justere varmekilden, så den passer til huset og varmesystemet. Dette gøres ved at identificere referencerummet, som kurven justeres efter.

Husets referencerum er det rum, som først falder under din ønskede rumtemperatur, når du nedjusterer fremløbstemperaturen på dit varmesystem. Typisk er det i store rum, som eksempelvis stue eller køkken-alrum.

Find husets referencerum:

 1. Gå til kontrolpanelet, og indstil fremløbstemperaturen til +5°C ved at trykke på pil op ↑
 2. Skru alle termostater op på maks. indstilling, så ventilerne er fuldt åbne. Vent 2-3 timer, eller indtil du føler, at der er for varmt.
 3. Sænk fremløbstemperaturen med 3°C ved at trykke på pil ned ↓
 4. Gå sådan frem, indtil du finder der rum, som først bliver koldt.
 5. Når du har fundet den rette indstilling, noterer du det ned og sætter indstillingen tilbage på 0°C
 6. Juster nu kompenseringskurven ved at følge denne guide. Var din indstilling fra før f.eks.+2, så hæver du kurven med +2°C på Y-aksen. Altså stod der 45/35 før, sætter den nu til 47/37.
 7. Lad altid termostaterne i dette/disse referencerum være fuldt åbne, og juster temperaturen via varmepumpens kontrolpanel.
 8. Er der rum, som eksempelvis børneværelset, som stadig er lidt for varme, så skru lidt ned på termostaten. Men husk at regulere oppefra og ned (5-->1) frem for nedefra og op (1-->5)

Når kompenseringskurven er indstillet og systemet indreguleret, så er der typisk ikke behov for at ændre i kompenseringskurven. Men er det nødvendigt, så følg guiden nedenfor, eller hvis du har et serviceabonnement, så kan du skrive til vip@amalo.dk - så kan vi justere den for dig.

Sådan ændrer du klimakompenseringskurven

 1. Sluk varmepumpen -->
 2. Tryk på de tre streger øverst til højre på kontrolpanelet for at gå ind i indstillinger -->
 3. Gå ned til "installatørindstillinger"
 4. Accepter advarslen
 5. Gå ned til "Driftindstillinger" -->
 6. Gå ind i "Varme" -->
 7. Gå ind i "Vandtemperatur for varme ON" -->
 8. Gå ind i "Kompenseringskurve" -->
 9. Med pilene op og ned justerer du den øverste temperatur til 45°C
 10. Tryk pil til højre for at gå til den næste temperatursetting.
 11. Indstil temperaturen til 35°C
 12. VIGTIGT: Tryk Enter i midten af displayet for at bekræfte indstillingerne.
 13. Gå tilbage til start, og tænd varmepumpen igen